[Mediafire] Dragon Ball GT – Thuyết minh – Phụ đề – Vietsub bản đẹp

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bộ phim hoạt hình 7 viên ngọc rồng gồm các phần sau:

Phần 1: Dragon Ball (153 tập) – Vietsub – phụ đề (Khi Goku còn nhỏ + Bản Kai)

Phần 2: Dragon Ball Z (291 tập) – Vietsub – phụ đề

Phần 3: Dragon Ball GT (64 tập) – Vietsub – phụ đề – thuyết minh

Phần 4: Dragon Ball Movie (4 tập) – Vietsub – phụ đề

Phần 5: Dragon Ball Z Movie (13 tập +) – Vietsub – phụ đề

——————————————————————————————————————————————————————–

Phần 1: Dragon Ball (153 tập)

Phim Dragon Ball Online tại đây.

*** Với mong muốn ai cũng có thể lưu trữ toàn bộ Dragon Ball.

Đây là các bản Dragon Ball convert kỳ công dung lượng chỉ 30mb trên 1 tập, sẽ nhiều bạn phải ngạc nhiên khi xem chất lượng của nó. Những tập còn thiếu do chưa upload thì sau 1 thời gian ngắn sẽ upload đầy đủ. Trước đây mình cứ nghĩ các bạn phải biết rõ về Dragon Ball rồi nên đã post bài mà không giới thiệu gì nhiều. Sau 1 thời gian lập topic này còn rất nhiều bạn thắc mắc về Dragon Ball, vì nó có quá nhiều phần nên không biết đâu là trước đâu là sau, Vì vậy mình sẽ sửa lại dần và sẽ giới thiêu ngắn gọn để cho các bạn dễ hiểu nhất và các bạn muốn hiểu thêm thì hãy tìm thêm các thông tin khác nữa. 

****Phần 1: Dragon Ball – 153 tập (Việt Phụ đề)

Nói về câu chuyện của cậu bé có 1 tâm hồn trong suốt mang tên SonGoKu và những người bạn. Phần này xem rất vui nhộn, hấp dẫn và ly kỳ, các buổi luyện tập và thực chiến đã khiến sức mạnh của các nhân vật tăng theo thời gian để chống lại những thế lực xấu….

***** Phần 1: DRAGON BALL (153 tập)

Pass: nguoibanviet.com

Bản MKV 250MB – 640×480 

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9
Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17
Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25
Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33
Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41
Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49
Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57
Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62 | Tập 63 | Tập 64 | Tập 65
Tập 66 | Tập 67 | Tập 68 | Tập 69 | Tập 70 | Tập 71 | Tập 72 | Tập 73
Tập 74 | Tập 75 | Tập 76 | Tập 77 | Tập 78 | Tập 79 | Tập 80 | Tập 81
Tập 82 | Tập 83 | Tập 84 | Tập 85 | Tập 86 | Tập 87 | Tập 88 | Tập 89
Tập 90 | Tập 91 | Tập 92 | Tập 93 | Tập 94 | Tập 95 | Tập 96 | Tập 97
Tập 98 | Tập 99 | Tập 100 | Tập 101 | Tập 102 | Tập 103 | Tập 104 | Tập 105
Tập 106 | Tập 107 | Tập 108 | Tập 109 | Tập 110 | Tập 111 | Tập 112 | Tập 113
Tập 114 | Tập 115 | Tập 116 | Tập 117 | Tập 118 | Tập 119 | Tập 120 | Tập 121
Tập 122 | Tập 123 | Tập 124 | Tập 125 | Tập 126 | Tập 127 | Tập 128 | Tập 129
Tập 130 | Tập 131 | Tập 132 | Tập 133 | Tập 134 | Tập 135 | Tập 136 | Tập 137
Tập 138 | Tập 139 | Tập 140 | Tập 141 | Tập 142 | Tập 143 | Tập 144 | Tập 145
Tập 146 | Tập 147 | Tập 148 | Tập 149 | Tập 150 | Tập 151 | Tập 152 | Tập 153

Bản 30mb:

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9
Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17
Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25
Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33
Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41
Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49
Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57
Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62 | Tập 63 | Tập 64 | Tập 65
Tập 66 | Tập 67 | Tập 68 | Tập 69 | Tập 70 | Tập 71 | Tập 72 | Tập 73
Tập 74 | Tập 75 | Tập 76 | Tập 77 | Tập 78 | Tập 79 | Tập 80 | Tập 81
Tập 82 | Tập 83 | Tập 84 | Tập 85 | Tập 86 | Tập 87 | Tập 88 | Tập 89
Tập 90 | Tập 91 | Tập 92 | Tập 93 | Tập 94 | Tập 95 | Tập 96 | Tập 97
Tập 98 | Tập 99 | Tập 100 | Tập 101 | Tập 102 | Tập 103 | Tập 104 | Tập 105
Tập 106 | Tập 107 | Tập 108 | Tập 109 | Tập 110 | Tập 111 | Tập 112 | Tập 113
Tập 114 | Tập 115 | Tập 116 | Tập 117 | Tập 118 | Tập 119 | Tập 120 | Tập 121
Tập 122 | Tập 123 | Tập 124 | Tập 125 | Tập 126 | Tập 127 | Tập 128 | Tập 129
Tập 130 | Tập 131 | Tập 132 | Tập 133 | Tập 134 | Tập 135 | Tập 136 | Tập 137
Tập 138 | Tập 139 | Tập 140 | Tập 141 | Tập 142 | Tập 143 | Tập 144 | Tập 145
Tập 146 | Tập 147 | Tập 148 | Tập 149 | Tập 150 | Tập 151 | Tập 152 | Tập 153

Pass: nguoibanviet.com 

***** Phần 2: DRAGON BALL Z hoặc bản thu gọn Dragon Ball Kai 

Được rút ngăn lại từ bản Dragon Ball Z ,Câu chuyện được tiếp diễn sau khi chiến thắng Đại ma vương Picollo ở kỳ đại hội lần trước . Với những cuộc chiến thực sự kinh hoàng với Radic ,Vegadic, Fire, Cell (Xên bọ Hung), Ma Bư. Phần này được coi là hay nhất hấp dẫn và rất ly kỳ, bởi xuyên suốt là những cuộc thư hùng từ đầu đến cuối, và những bất ngờ không lường tới. Có lẽ trong năm 2011 sẽ hoàn tất phần này.

Tập 1 tới tập 97 (30MB/tập):

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9
Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17
Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25
Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33
Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41
Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49
Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57
Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62 | Tập 63 | Tập 64 | Tập 65
Tập 66 | Tập 67 | Tập 68 | Tập 69 | Tập 70 | Tập 71 | Tập 72 | Tập 73
Tập 74 | Tập 75 | Tập 76 | Tập 77 | Tập 78 | Tập 79 | Tập 80 | Tập 81
Tập 82 | Tập 83 | Tập 84 | Tập 85 | Tập 86 | Tập 87 | Tập 88 | Tập 89
Tập 90 | Tập 91 | Tập 92 | Tập 93 | Tập 94 | Tập 95 | Tập 96 | Tập 97

Bản video chuẩn:

Bạn có thể tải một trong tất cả những link sau vì tất cả đều là một:

Link Fshare.vn: Link 1 | Link 2 | Link 3 |  Link 4 (100MB)

Link 4share: Link 1 | Link 2 (Search)

Link Torrent: 1-97 | 1-60
***** DRAGON BALL Z 276 Tập (Lồng tiếng Anh và No sub)

Theo thể nguyện của 1 số bạn – Đây là Dragon Ball Z định dạng hơi ”khó xơi” 1 chút vì là *Rmvb được convert bởi người nước ngoài, theo 1 công nghệ gì đó mà mình tìm mãi không ra (Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa vì mình có cách khác hiệu quả hơn). Dung lượng thì cũng tương đương như bản của mình, nặng hơi chút xíu thôi. Mình biết đến bản này từ rất lâu khi mà chưa có bản Dragon Ball subviet nào ra đời. Rất tốt cho những ai giỏi nghe tiếng Anh, nội dung chắc chắn rằng chỉ nhìn hình thôi cũng thích và nó rất dài, thật đáng tiếc nếu ai không xem nó.

Download forder:

— cái pass này: soft4vn

——————————————————————————————————————————————————————–

Phần 2: Dragon Ball Z (291 tập)

Xin giới thiệu một chút về bộ này.

Đây là phiên bản Dragon Ball Z gồm 291 tập phiên bản tiếng Nhật phụ đề Việt. Mỗi tập trung bình khoảng 200mb. Định dạng mp4, mkv hoặc avi.

*****Trưởng nhóm, edit, encode, upload:

Nguyễn Mạnh Hùng (nguoica_1612)

Bản 200mb: – Link Fshare.vn

***Đăng ký 1 tài khoản miễn phí ở Fshare.vn để download nhanh hơn***

Tập 1 | Tập 2 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11
Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19
Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27
Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 36
Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44
Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53
Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57 | Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61
Tập 62 | Tập 63 | Tập 64 | Tập 65 | Tập 66 | Tập 67 | Tập 68 | Tập 69
Tập 70 | Tập 71 | Tập 72 | Tập 73 | Tập 74 | Tập 75 | Tập 76 | Tập 77
Tập 78 | Tập 79 | Tập 80 | Tập 81 | Tập 82 | Tập 83 | Tập 84 | Tập 85
Tập 86 | Tập 87 | Tập 88 | Tập 89 | Tập 90 | Tập 91 | Tập 92 | Tập 93
Tập 94 | Tập 95 | Tập 96 | Tập 97 | Tập 98 | Tập 99 | Tập 100 | Tập 101
Tập 102 | Tập 103 | Tập 104 | Tập 105 | Tập 106 | Tập 107 | Tập 109 | Tập 110
Tập 111 | Tập 112 | Tập 113 | Tập 114 | Tập 115 | Tập 116 | Tập 117 | Tập 118
Tập 119 | Tập 120 | Tập 121 | Tập 122 | Tập 123 | Tập 124 | Tập 125 | Tập 126
Tập 127 | Tập 128 | Tập 129 | Tập 130 | Tập 131 | Tập 132 | Tập 133 | Tập 134
Tập 135 | Tập 136 | Tập 137 | Tập 138 | Tập 139 | Tập 140 | Tập 141 | Tập 142
Tập 143 | Tập 144 | Tập 145 | Tập 146 | Tập 147 | Tập 148 | Tập 149 | Tập 150
Tập 151 | Tập 152 | Tập 153 | Tập 154 | Tập 155 | Tập 156 | Tập 157 | Tập 158
Tập 159 | Tập 160 | Tập 161 | Tập 162 | Tập 163 | Tập 164 | Tập 165 | Tập 166
Tập 167 | Tập 168 | Tập 169 | Tập 170 | Tập 171 | Tập 172 | Tập 173 | Tập 174
Tập 175 | Tập 176 | Tập 177 | Tập 178 | Tập 179 | Tập 180 | Tập 181 | Tập 182
Tập 183 | Tập 184 | Tập 185 | Tập 186 | Tập 187 | Tập 188 | Tập 189 | Tập 190
Tập 191 | Tập 192 | Tập 193 | Tập 194 | Tập 200 | Tập 201 | Tập 202 | Tập 203
Tập 204 | Tập 205 | Tập 206 | Tập 207 | Tập 208 | Tập 209 | Tập 210 | Tập 211
Tập 212 | Tập 213 | Tập 214 | Tập 215 | Tập 216 | Tập 217 | Tập 218 | Tập 219
Tập 221 | Tập 222 | Tập 223 | Tập 224 | Tập 225 | Tập 226 | Tập 227 | Tập 228
Tập 229 | Tập 230 | Tập 231 | Tập 232 | Tập 233 | Tập 234 | Tập 235 | Tập 236
Tập 237 | Tập 238 | Tập 239 | Tập 240 | Tập 241 | Tập 242 | Tập 243 | Tập 244
Tập 245 | Tập 246 | Tập 247 | Tập 248 | Tập 249 | Tập 250 | Tập 251 | Tập 252
Tập 253 | Tập 254 | Tập 255 | Tập 256 | Tập 257 | Tập 258 | Tập 259 | Tập 260
Tập 261 | Tập 262 | Tập 263 | Tập 264 | Tập 265 | Tập 266 | Tập 267 | Tập 268
Tập 269 | Tập 270 | Tập 271 | Tập 272 | Tập 273 | Tập 274 | Tập 275 | Tập 276
Tập 277 | Tập 278 | Tập 279 | Tập 280 | Tập 281 | Tập 282 | Tập 283 | Tập 284
Tập 285 | Tập 286 | Tập 287 | Tập 288 | Tập 289 | Tập 290 | Tập 291

Bản 200mb: – Link Mediafire.com

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 - P1 | Tập 3 - P2 | Tập 4 - P1 | Tập 4 - P2
Tập 5 - P1 | Tập 5 - P2 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10
Tập 11 - P1 | Tập 11 - P2 | Tập 12 | Tập 13 | 14 Tập 14 - P1 | Tập 14 - P2
Tập 15 - P1 | Tập 15 - P2 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20
Tập 21 | Tập 22 - P1 | Tập 22 - P2 | Tập 23 - P1 | Tập 23 - P2 | Tập 24 - P1
Tập 24 - P2 | Tập 25 - P1 | Tập 25 - P2 | Tập 26 - P1 | Tập 26 - P2
Tập 27 - P1 | Tập 27 - P2 | Tập 28 - P1 | Tập 28 - P2 | Tập 29 - P1
Tập 29 - P2 | Tập 30 - P1 | Tập 30 - P2 | Tập 31 - P1 | Tập 31 - P2
Tập 32 - P1 | Tập 32 - P2 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37
Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45
Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53
Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57 | Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61
Tập 62 | Tập 63 | Tập 64 | Tập 65 | Tập 66 | Tập 67 | Tập 68 | Tập 69
Tập 70 | Tập 71 | Tập 72 | Tập 73 | Tập 74 | Tập 75 | Tập 76 | Tập 77
Tập 78 | Tập 79 | Tập 80 | Tập 81 | Tập 82 | Tập 83 | Tập 84 | Tập 85
Tập 86 | Tập 87 | Tập 88 | Tập 89 | Tập 90 | Tập 91 | Tập 92 | Tập 93
Tập 94 | Tập 95 | Tập 96 | Tập 97 | Tập 98 | Tập 99 | Tập 100 | Tập 101
Tập 102 | Tập 103 | Tập 104 | Tập 105 | Tập 106 | Tập 107 | Tập 108 - P1
Tập 108 - P2 | Tập 109 | Tập 110 | Tập 111 | Tập 112 | Tập 113 | Tập 114
Tập 115 | Tập 116 | Tập 117 | Tập 118 - P1 | Tập 118 - P2 | Tập 119 - P1
Tập 119 - P2 | Tập 120 | Tập 121 | Tập 122 | Tập 123 | Tập 124 | Tập 125
Tập 126 | Tập 127 | Tập 128 | Tập 129 | Tập 130 | Tập 131 | Tập 132 | Tập 133
Tập 134 | Tập 135 | Tập 136 | Tập 137 | Tập 138 | Tập 139 | Tập 140 | Tập 141
Tập 142 | Tập 143 | Tập 144 | Tập 145 | Tập 146 | Tập 147 | Tập 148 | Tập 149
Tập 150 | Tập 151 | Tập 152 | Tập 153 | Tập 154 | Tập 155 | Tập 156 | Tập 157
Tập 158 | Tập 159 | Tập 160 | Tập 161 | Tập 162 | Tập 163 | Tập 164 | Tập 165
Tập 166 | Tập 167 | Tập 168 | Tập 169 | Tập 170 | Tập 171 | Tập 172 | Tập 173
Tập 174 | Tập 175 | Tập 176 | Tập 177 | Tập 178 | Tập 179 | Tập 180 | Tập 181
Tập 182 | Tập 183 | Tập 184 | Tập 185 | Tập 186 | Tập 187 | Tập 188 | Tập 189
Tập 190 | Tập 191 | Tập 192 | Tập 193 | Tập 194 | Tập 195 | Tập 196 | Tập 197
Tập 198 | Tập 199 | Tập 200 | Tập 201 | Tập 202 | Tập 203 | Tập 204 | Tập 205
Tập 206 | Tập 207 | Tập 208 | Tập 209 | Tập 210 | Tập 211 | Tập 212 | Tập 213
Tập 214 | Tập 215 | Tập 216 | Tập 217 | Tập 218 | Tập 219 | Tập 220 | Tập 221
Tập 222 | Tập 223 | Tập 224 | Tập 225 | Tập 226 | Tập 227 | Tập 228 | Tập 229
Tập 230 | Tập 231 | Tập 232 | Tập 233 | Tập 234 | Tập 235 | Tập 236 | Tập 237
Tập 238 | Tập 239 | Tập 240 | Tập 241 | Tập 242 | Tập 243 | Tập 244 | Tập 245
Tập 246 | Tập 247 | Tập 248 | Tập 249 | Tập 250 | Tập 251 | Tập 252 | Tập 253
Tập 254 | Tập 255 | Tập 256 | Tập 257 | Tập 258 | Tập 259 | Tập 260 | Tập 261
Tập 262 | Tập 263 | Tập 264 | Tập 265 | Tập 266 | Tập 267 | Tập 268 | Tập 269
Tập 270 | Tập 271 | Tập 272 | Tập 273 | Tập 274 | Tập 275 | Tập 276 | Tập 277
Tập 278 | Tập 279 | Tập 280 | Tập 281 - P1 | Tập 281 - P2 | Tập 282 | Tập 283
Tập 284 | Tập 285 - P1 | Tập 285 - P2 | Tập 286 - P1 | Tập 286 - P2
Tập 287 - P1 | Tập 287 - P2 | Tập 288 | Tập 289 | Tập 290 - P1 | Tập 290 - P2
Tập 291

Bản 30mb: – Link Mediafire.com

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9
Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17
Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25
Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33
Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41
Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49
Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57
Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62 | Tập 63 | Tập 64 | Tập 65
Tập 66 | Tập 67 | Tập 68 | Tập 69 | Tập 70 | Tập 71 | Tập 72 | Tập 73
Tập 74 | Tập 75 | Tập 76 | Tập 77 | Tập 78 | Tập 79 | Tập 80 | Tập 81
Tập 82 | Tập 83 | Tập 84 | Tập 85 | Tập 86 | Tập 87 | Tập 88 | Tập 89
Tập 90 | Tập 91 | Tập 92 | Tập 93 | Tập 94 | Tập 95 | Tập 96 | Tập 97
Tập 98 | Tập 99 | Tập 100 | Tập 101 | Tập 102 | Tập 103 | Tập 104 | Tập 105
Tập 106 | Tập 107 | Tập 108 | Tập 109 | Tập 110 | Tập 111 | Tập 112 | Tập 113
Tập 114 | Tập 115 | Tập 116 | Tập 117 | Tập 118 | Tập 119 | Tập 120 | Tập 121
Tập 122 | Tập 123 | Tập 124 | Tập 125 | Tập 126 | Tập 127 | Tập 128 | Tập 129
Tập 130 | Tập 131 | Tập 132 | Tập 133 | Tập 134 | Tập 135 | Tập 136 | Tập 137
Tập 138 | Tập 139 | Tập 140 | Tập 141 | Tập 142 | Tập 143 | Tập 144 | Tập 145
Tập 146 | Tập 147 | Tập 148 | Tập 149 | Tập 150 | Tập 151 | Tập 152 | Tập 153
Tập 154 | Tập 155 | Tập 156 | Tập 157 | Tập 158 | Tập 159 | Tập 160 | Tập 161
Tập 162 | Tập 163 | Tập 164 | Tập 165 | Tập 166 | Tập 167 | Tập 168 | Tập 169
Tập 170 | Tập 171 | Tập 172 | Tập 173 | Tập 174 | Tập 175 | Tập 176 | Tập 177
Tập 178 | Tập 179 | Tập 180 | Tập 181 | Tập 182 | Tập 183 | Tập 184 | Tập 185
Tập 186 | Tập 187 | Tập 188 | Tập 189 | Tập 190 | Tập 191 | Tập 192 | Tập 193
Tập 194 | Tập 195 | Tập 196 | Tập 197 | Tập 198 | Tập 199 | Tập 200 | Tập 201
Tập 202 | Tập 203 | Tập 204 | Tập 205 | Tập 206 | Tập 207 | Tập 208 | Tập 209
Tập 210 | Tập 211 | Tập 212 | Tập 213 | Tập 214 | Tập 215 | Tập 216 | Tập 217
Tập 218 | Tập 219 | Tập 220 | Tập 221 | Tập 222 | Tập 223 | Tập 224 | Tập 225
Tập 226 | Tập 227 | Tập 228 | Tập 229 | Tập 230 | Tập 231 | Tập 232 | Tập 233
Tập 234 | Tập 235 | Tập 236 | Tập 237 | Tập 238 | Tập 239 | Tập 240 | Tập 241
Tập 242 | Tập 243 | Tập 244 | Tập 245 | Tập 246 | Tập 247 | Tập 248 | Tập 249
Tập 250 | Tập 251 | Tập 252 | Tập 253 | Tập 254 | Tập 255 | Tập 256 | Tập 257
Tập 258 | Tập 259 | Tập 260 | Tập 261 | Tập 262 | Tập 263 | Tập 264 | Tập 265
Tập 266 | Tập 267 | Tập 268 | Tập 269 | Tập 270 | Tập 271 | Tập 272 | Tập 273
Tập 274 | Tập 275 | Tập 276 | Tập 277 | Tập 278 | Tập 279 | Tập 280 | Tập 281
Tập 282 | Tập 283 | Tập 284 | Tập 285 | Tập 286 | Tập 287 | Tập 288 | Tập 289
Tập 290 | Tập 291

Mật khẩu: nguoibanviet.com

——————————————————————————————————————————————————————–

Phần 3: Dragon Ball GT (64 tập)

Chào các bạn.

Mình xin giới thiệu với các bạn bản Dragon Ball GT thuyết minh tiếng Việt hình ảnh nét nhất. Các phiên bản Dragon Ball – Dragon Ball Kai – Dragon Ball GT phụ đề lần lượt ra đời với hình ảnh chuẩn, rõ nét, thì bản Dragon Ball GT thuyết minh hình ảnh chỉ đủ xem, nói chung còn kém xa so với những phiên bản kia. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp các diễn đàn trên tất cả các trang web cũng không tìm ở đâu ra bản nào hình ảnh nét cả. Mình đã tiếc cho 1 bộ sưu tập Dragon Ball không hoàn chỉnh. Sau đó mình đã nảy ra 1 sáng kiến , mình đã download phiên bản Dragon Ball GT của nước ngoài và hình ảnh rất nét, hơn hẳn các bản hiện có. Sau hơn 2 tuần tải về và 2 tuần lắp ghép ,chỉnh sửa và upload mình đã có thể chia sẻ với các bạn phiên bản Dragon Ball GT thuyết minh tiếng Việt với hình ảnh rất nét , sẽ làm hài lòng rất nhiều bản muốn xem phim chất lượng cao.

Dragon Ball GT 200Mb – Thuyết minh:

Link MEDIAFIRE

Tập 1 - P1 | Tập 1 - P2 | Tập 2 - P1 | Tập 2 - P2 | Tập 3 - P1 | Tập 3 - P2
Tập 4 - P1 | Tập 4 - P2 | Tập 5 | Tập 6 - P1 | Tập 6 - P2 | Tập 7 - P1
Tập 7 - P2 | Tập 8 - P1 | Tập 8 - P2 | Tập 9 - P1 | Tập9 - P2 | Tập 10
Tập 11 - P1 | Tập 11 - P2 | Tập 12 - P1 | Tập 12 - P2 | Tập 13 - P1
Tập 13 - P2 | Tập 14 - P1 | Tập 14 - P2 | Tập 15 - P1 | Tập 15 - P2
Tập 16 - P1 | Tập 16 - P2 | Tập 17 - P1 | Tập 17 - P2 | Tập 18 | Tập 19 - P1
Tập 19 - P2 | Tập 20 | Tập 21 - P1 | Tập 21 - P2 | Tập 22 - P1 | Tập 22 - P2
Tập 23 | Tập 24 - P1 | Tập 24 - P2 | Tập 25 - P1 | Tập 25 - P2 | Tập 26 - P1
Tập 26 - P2 | Tập 27 - P1 | Tập 27 - P2 | Tập 28 - P1 | Tập 28 - P2
Tập 29 - P1 | Tập 29 - P2 | Tập 30 - P1 | Tập 30 - P2 | Tập 31 - P1
Tập 31 - P2 | Tập 32 - P1 | Tập 32 - P2 | Tập 33 - P1 | Tập 33 - P2
Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 - P1 | Tập 36 - P2 | Tập 37 - P1 | Tập 37 - P2
Tập 38 - P1 | Tập 38 - P2 | Tập 39 - P1 | Tập 39 - P2 | Tập 40 - P1
Tập 40 - P2 | Tập 41 - P1 | Tập 41 - P2 | Tập 42 - P1 | Tập 42 - P2
Tập 43 - P1 | Tập 43 - P2 | Tập 44 - P1 | Tập 44 - P2 | Tập 45 - P1
Tập 45 - P2 | Tập 46 - P1 | Tập 46 - P2 | Tập 47 - P1 | Tập 47 - P2
Tập 48 - P1 | Tập 48 - P2 | Tập 49 - P1 | Tập 49 - P2 | Tập 50 - P1
Tập 50 - P2 | Tập 51 - P1 | Tập 51 - P2 | Tập 52 - P1 | Tập 52 - P2 | Tập 53
Tập 54 - P1 | Tập 54 - P2 | Tập 55 - P1 | Tập 55 - P2 | Tập 56 - P1
Tập 56 - P2 | Tập 57 - P1 | Tập 57 - P2 | Tập 58 - P1 | Tập 58 - P2
Tập 59 - P1 Tập 59 - P2 | Tập 60 | Tập 61 - P1 | Tập 61 - P2 | Tập 62
Tập 63 | Tập 64

Link Fshare.vn

—> Dragon Ball GT Phụ đề TV Mp4 200Mb: 

Link MEDIAFIRE

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9
Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17
Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25
Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33
Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41
Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50
Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57 | Tập 58
Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62 | Tập 63 | Tập 64

Link 4SHARE.VN

DownLoad Forder

Dragon Ball GT Phụ đề bản 30mb:

Tập 0 | Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8
Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16
Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24
Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32
Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40
Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48
Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56
Tập 57 | Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62 | Tập 63 | Tập 64

Pass: nguoibanviet.com

——————————————————————————————————————————————————————–

Phần 4: Dragon Ball Movie (4 tập)

*****
[Thuyết minh] Dragon Ball Movie 1 – Truyền thuyết Rồng Thiêng

Tên Phim: Dragon Ball Movie 1: Truyền thuyết về rồng thiêng
– Tên Gốc: Dragon Ball Movie 1: Curse Of The Blood Rubies
– Đạo Diễn: Daisuke Nishio
– Diễn Viên: Masako Nozawa, Hiromi Tsuru, Tôru Furuya, Naoki Tatsuta, Naoko Watanabe 
– Thể Loại: Phim Hoạt Hình 
– Quốc Gia: Nhật Bản 
– Ngôn Ngữ: Tiếng Việt 
– Năm Sản Xuất: 1986
– Edit, encode, upload: Mạnh Hùng – nguoica_1612


Nội dung: 

****Có 1 vùng đất chứa rất nhiều châu báu ở khắp mọi nơi, và đã bị bọn xấu bất chấp tất cả tàn phá đất nước để khai thác châu báu. Kẻ sai khiến chính là 1 con Quái vật mắc chứng thèm ăn, và có thể ăn tất cả mọi thứ, nhưng đối với nó thì lại vô cùng đau khổ, vì vậy đã sai thuộc hạ truy tìm ngọc rồng để ko còn bị mắc chứng thèm ăn nữa. Nhưng tội ác của nó và các thuộc hạ đã gây ra là đã tàn phá vương quốc đã làm người dân vô cùng cực khổ , Sôn Gôku và các bạn đã tới giải cứu cho họ, và giải thoát kiếp đói ăn của con quái vật.

***Vài câu giới thiệu đầu không thuyết minh nên mình đành phải cho vài câu phụ đề vào đó.***


Bản 680mb: 

Bản 100mb: 

Mật khẩu: nguoibanviet.com

******
[Phụ đề] Dragon Ball Movie 2: CÔNG CHÚA TRONG LÂU ĐÀI QUỶ

Tên Phim: Dragon Ball Movie 2:
– Tên Gốc: Dragon Ball Movie 2: Princess in Devils Castle
– Thể Loại: Phim Hoạt Hình 
– Quốc Gia: Nhật Bản 
– Ngôn Ngữ: Phụ đề Tiếng Việt 
– Năm Sản Xuất: 1987
– Bản dịch, Edit, encode, upload: Mạnh Hùng – nguoica_1612


Nội dung:

Goku va Kurilin sẽ được Quy Lão Tiên Sinh thu nhận làm đệ tử nếu như cứu được một cô gái sinh đẹp được cho là đã ngủ trong lâu đài Quỷ 5000 năm. Các bạn đã chạm trán với Quỷ Dracula, với mưu tính đánh thức công chú đã bị ngủ quên và thổi bay Mặt trời để Trái Đất vĩnh viễn chìm trong bóng đêm vô tận…


Bản 510mb: Bản 91mb:

Mật khẩu: nguoibanviet.com

*****
[Phụ đề] Dragon Ball Movie 03: Chuyến du ngoạn thần bí

Tên Phim: Dragon Ball Movie 3: Chuyến du ngoạn thần bí
– Tên Gốc: Dragon Ball Movie 3: Mystical Adventure
– Thể Loại: Phim Hoạt Hình 
– Quốc Gia: Nhật Bản 
– Ngôn Ngữ: Phụ đề Tiếng Việt 
– Năm Sản Xuất: 1988
– Bản dịch: Minh Anh (mrchelfc) 
– Edit, encode, upload: Mạnh Hùng – nguoica_1612

Nội dung:

– Lần này, Goku và Krillin được Quy Lão Tiên Sinh cho đi tham dự Đại hội võ thuật Thế giới được tổ chức trong nước Mifan. Hoàng đế Mifan (Chiaotzu), đang cố gắng để tìm VẬT BÁU BỊ MẤT.” Tên thừa tướng lợi dụng điều đó để lấy cớ tìm ngọc rồng và nhờ rồng thần tìm lại hộ báu vật.

– Đại hội võ thuật được tổ chứ dưới sự quan sát của nhà vua và người chiến thắng sẽ được ban ơn.
Thừa tướng và em trai là Tàu Pảy Pảy đã lợi dụng điều đó với âm mưu lật đổ ngôi vị hoàng đế của đức vua đương thời.

– Trong cuộc chiến chống lại Tàu Pảy Pảy, Goku đã được sự giúp đỡ của cô bé đáng yêu Arale và 2 tiểu đồng đáng yêu…..


Bản 500mb:

Bản 90mb:

Mật khẩu: nguoibanviet.com

******
[Phụ đề] Dragon Ball Movie 4: Con đường vươn tới Quyền lực


Tên Phim: Dragon Ball Movie 4: Con đương vươn tới quyền lực
– Tên Gốc: Dragon Ball Movie 4: Path to Power
– Thể Loại: Phim Hoạt Hình 
– Quốc Gia: Nhật Bản 
– Ngôn Ngữ: Phụ đề Tiếng Việt 
– Bản dịch: Nguyễn Phước Lộc (rel.oppa9x)
– Edit, encode, upload: Mạnh Hùng – nguoica_1612

Nội dung:
. Gôku và các bạn đã trên con đường tìm kiếm ngọc rồng đã chạm chán với quân đội Red Ribbon . Chỉ huy mắt chột Tướng quân Red với tham vọng tìm ngọc rồng để… tăng chiều cao của mình, đã bị thất bai khi gặp phải Goku ….


Bản 700mb: Bản 150mb:

Mật khẩu: nguoibanviet.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s