Chuyển đổi qua lại giữa Although / though despite / in spite of

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguyên tắc chung cần nhớ là :
Although/ though + mệnh đề
Despite / in spite of + cụm từ
Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:
1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:
– Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING .
Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.

2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
– Đem tính từ đặt trước danh từ ,bỏ to be 
Although the rain is heavy,…….
=> Despite / in spite of the heavy rain, ……
3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :
– Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be 
Although He was sick,……..
=> Despite / in spite of his sickness,…….
4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ 
– Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ

Although He behaved impolitely,…..
=> Despite / in spite of his impolite behavior ,………
5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ Hoặc : S + have + N

 Thì bỏ there be 
Although there was an accident ,…..
=> Despite / in spite of an accident,……

Công thức này cũng áp dụng cho biến đổi từ BECAUSE -> BECAUSE OF

BÀI TẬP 1 :
Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of ……
2) Mary could not go to school because she was sick.
 Because of ….
3) Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite ….
4) My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of ….
5) Because there was a big storm, I stayed at home.
=> Because of ….
6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
 Despite ….
7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
=> Despite ….
8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.
=> Although….
9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.
=> In spite of ……
10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though ……

BÀI TẬP 2 :

1) Many people began to wearing jeans because they were cheap.
=> Because of……..
2 ) Since he was careless, Tom lost the game.
=> Because of……..
3) Although she behaves well, no one loves her.
Despite……..
4) Because of the cold weather, the crops are late this year.
=> Because ……..
5) Mary was worried because Tom was late.
=> Because of……..
6) Tom walked slowly because his leg was bad.
=> Because of……..
7) I came here because I want the English course.
=> Because of……..
8) I went to school although it was hot.
Despite……..
9) Because the dust in the room, I can’t go in.
=> Because of……..
10) Because of too much smoke, We have to wear masks .
=> Because ……..

ĐÁP ÁN BÀI TẬP 1 :
Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of being a poor student, Tom studied very well
2) Mary could not go to school because she was sick.
 Because of being sick,Mary couldn’t go to school 
3) Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite the bad weather,she went to school on time
4) My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of my sickness,my mother told me to go to school
5) Because there was a big storm, I stayed at home.
=> Because of a big storm, I stayed at home
6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
 Despite Tom’s bad grade,he was admitted to the university
7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
=> Despite her physical handicap,she has become a successful woman
8) In spite of his good salary, Tom gave up his job.
=> Although Tom got a good salary, he gave up his job
9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.
=> In spite of having not finished the paper,he went to sleep
10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though the prices are high, my daughter insists on going to the movies

ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2:

1) Many people began to wearing jeans because they were cheap.
=> Because of the cheapness of jeans, many people began to wearing them
2 ) Since he was careless, Tom lost the game.
=> Because of Tom’s carelessness, he lost the game
3) Although she behaves well, no one loves her.
=> Despite her good behaviour, no one loves her
4) Because of the cold weather, the crops are late this year.
=> Because the weather is cold, the crops are late this year
5) Mary was worried because Tom was late.
=> Because of Tom’s lateness, Mary was worried
6) Tom walked slowly because his leg was bad.
=> Because of Tom’s bad leg, he walked slowly
7) I came here because I want the English course.
=> Because of wanting the English course, I came here
8) I went to school although it was hot.
=> Despite the hot weather, I went to school
9) Because of the dust in the room, I can’t go in.
=> Because there is the dust in the room, I can’t go in.
10) Because of too much smoke, we have to wear masks .
=> Because there is a lot of smoke, we have to wear masks

 

Advertisements

12 responses »

 1. 6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
  => Despite Tom’s bad grade, he was admitted to the university

  Viết lại như vầy được không bạn
  => Despite his bad grade, Tom was admitted to the university

  hoặc câu này nữa
  2) Since he was careless, Tom lost the game.
  => Because of his carelessness, Tom lost the game

  • Mình nghĩ là không hợp lí.
   1. Despite his bad grade, Tom was admitted to the university. Mình dịch câu này như sau: mặc dù anh ấy bị điểm thấp, nhưng mà Tom vẫn được đi học đại học)
   2. Depite Tom’s bad grade, he was admitted to the university ( Mặc dù Tom bị điểm xấu, nhưng mà anh ấy vẫn được đi học đại học).
   Khi mình dịch thì mình sẽ thấy câu 2 hợp lý hơn: bởi vì Tom được nhắc đến trước và sau đó He mới thay thế cho Tom.
   Nếu làm theo câu 1 thì mình đi ngược lại cho nên là không hợp lý.

   và tương tự với câu:
   2) Since he was careless, Tom lost the game.
   => Because of his carelessness, Tom lost the game

   My opinion
   Đừng có ném đá mình nha ^^

   • Với loại mệnh đề trạng ngữ thì làm như bạn Quốc là hợp lý bạn ạ. mệnh đề Tom was…….là 1 mệnh đề đôc lập nên ko thể dịch chành chẻ như bạn đâu.

 2. cho tớ hỏi câu 1 bài 2
  Many people began to wearing jeans because they were cheap.
  chuyển thành
  despite the cheap jeans Many people began to wearing jeans có được không

 3. Tại sao phải chuyển “too much” thành “a lot of” vậy bạn? Mình giữ nguyên “too much” được không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s